Pražská chodníková mozaika

Po staletí se upravují v českých městech chodníky mozaikovou dlažbou různých vzorů z kamene, obvykle žuly nebo -v náročnějších oblastech- z mramoru různých barev, obvykle bílého, hnědočerveného a černého. Postupně se zásoby dobře metamorfovaného vápence potřebné kvality a barvy vyčerpávají a hledají se jiná řešení, která by zachovala tradiční ráz mozaiky. Dobrý mramor červenohnědé barvy lze v současné době získat pouze dovozem z relativně vzdálených zemí, černý mramor se nahrazuje černým syenitem a zbývá prakticky z českých zásob pouze mramor v bílé barvě. Dovoz i náhrada mramoru syenitem dlažbu neobyčejně prodražují. Navíc kombinace mramoru se syenitem nepůsobí esteticky dobrým dojmem s ohledem na odlišnou povrchovou texturu obou hornin a navíc odolnost atmosférickým vlivům a působení chemických látek (posypové sole, kyselý déšť) obou hornin jsou odlišné a tím se stává odlišnou i jejich životnost. Výsledkem všech těchto vlivů je jednak ústup od tradičních mozaikových vzorů, orientace na spíše jednobarevné, většinou bílé dlažby a tím fádnost chodníků i rekonstruovaných zástaveb, jednak velmi nízká životnost chodníků a tím neobyčejně vysoké náklady na údržbu či trvale havarijní stav.

Významné výsledky základního i aplikovaného výzkumu posledních desetiletí v oboru materiálového inženýrství a zejména kompozitních materiálů využité společností COMING Plus a.s. vedly k návrhu, formulaci a zavedení výroby chodníkové mozaikové dlažby, tzv. pražské chodníkové mozaiky COMCON. Každý vápenec a po metamorfóze mramor je vlastně aglomerovaný materiál z pevných částic konečné velikosti spojených minerálním pojivem na vápenné, křemenné či vápenokřemenné bázi. Pošta Praha 3, OlšanskáK vytvoření vápenců a následně mramorů potřebovala příroda miliony let. Současné znalosti tvorby kompozitních materiálů umožňují vytvořit obdobné materiály s daleko větší rozmanitostí co do barvy, struktury i vlastností z minerálních částic rozličného druhu a organických pojiv. Rozdíl ve složení materiálu spočívá tedy pouze v přechodu od anorganického k organickému pojivu (jehož množství nepřestupuje 10% hmotnosti), estetický či vzhledový rozdíl není prakticky žádný s výhradou, že nový materiál poskytuje nekonečně větší výběr struktury, textury i barvy a umožňuje splnit prakticky každé přání architekta či investora. Přitom nezanedbatelným faktem je, že cena tohoto nového prestižního materiálu je stejná nebo nepříliš odlišná od původního používaného mramoru a tedy veškeré technické vlastnosti, které převyšují vlastnosti mramorů (i těch nejkvalitnějších) téměř řádově, jsou vlastně získány zdarma, navíc.

Pražská chodníková mozaika vyniká další naprosto jedinečnou vlastností díky přítomnosti oxidu titanu, vyskytujícího se v přírodě ve třech modifikacích jako rutil, brookit a anatas. Oxid titanu zastává v syntetické mozaice nezastupitelnou úlohu modifikátoru a prosvětlovače pro dokonalé probarvení do jakéhokoli odstínu. Působením slunečního záření dochází ale, podle výzkumů Mitsubishi Materials Corp., ke katalytické reakci oxidu titanu, v jejímž důsledku jsou z okolního vzduchu odstraněny oxidy dusíku, nejhorší produkt automobilismu. Nepatrná vrstva kyseliny dusičné, která se vytvoří na povrchu mozaiky, tuto nijak chemicky nenaruší a je periodicky spláchnuta deštěm. Tato mozaika je schopna vstřebat ze vzduchu až 80% škodlivých oxidů dusíku a revolučním způsobem přispívá k ozdravění životního prostředí zvláštˇ v místech s koncentrovanou automobilovou dopravou.

Nesporné výhody pražské chodníkové mozaiky COMCON si uvědomilo již mnoho architektů, investorů a radních, kteří se rozhodli ji použít na nejprestižnějších místech k vytvoření vysoce estetického vzhledu nových chodníků či celých ploch (např. centrálních náměstí), k zabezpečení dlouhodobé životnosti a současně vzhledu přírodního kamene i v náročných historických oblastech. Tyto dá se říci osvícené osoby současně aplikovaly materiál nový, materiál konce dvacátého století, a tím přidali budoucím generacím i trochu současného umění a techniky, aniž by porušily globální vzhled a koncepci toho, co vybudovaly generace předchozí. Navíc, spolu se všemi technickými a estetickými výhodami se zasloužili o bezplatné zlepšení ovzduší a ozdravění jejich měst.

Škoda jen, že u nás přežívá ještě dost osob na různých rozhodujících místech, které postrádají jakoukoli špetku racionálního myšlení a brání použití kamene COMCON, schovávajíce se za jakousi zástěrku paarchitektury, rádoby uměleckosti nebo zvrácené starosti o památky. Nejenže ani na jednu z těchto disciplín nemají (nebo právě proto), nejenže brání pokroku, ale navíc nestoudně vyhazují občanům, tedy plátcům daní, svými nekvalifikovanými přístupy peníze z kapes.

Dlažba z pražské chodníkové mozaiky COMCON byla použita pro dotváření historických částí již v řadě měst ČR i v zahraniční, např. Belgii, NSR atd. Ostatně o vhodnosti této mozaiky do historických částí měst mají shodný názor až na nepatrné výjimky všechny rozhodující orgány hlavního města Prahy stejně jako renomovaní čeští i evropští, ale také čínští, indičtí či ruští architekti.