COMCON SO

COMCON SO1 je přímý polymerbetonový silniční obrubník příčného tvaru obráceného U, COMCON SO1RX jsou obloukové polymerbetonové obrubníky stejného příčného tvaru s různým poloměrem zakřivení, obojí k trvanlivému podélnému ohraničení zvýšené nebo okrajové části vozovky.

Přednosti:

  • vysoká pevnost v tlaku
  • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
  • vysoká rázová pevnost
  • vysoká odolnost obrusu
  • trvalá odolnost zmrazování a tání
  • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
  • trvalá odolnost kyselým dešťům
  • trvalá odolnost ropným produktům
  • libovolná a stálá barevnost
  • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
  • jednoduchá montáž
  • vysoká životnost
  • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření

Použití:

  • trvalé ohraničení vozovky od chodníku nebo středového pásu
  • trvalé barevné označení příkazu nebo zákazu ve smyslu dopravních předpisů

Silniční obrubník má základní vnější rozměry 200 x 245 x 1000 mm, s tloušťkou stěny v nejslabším (zabudovaném) místě 50 mm, s pozitivním sklonem svislé části 3,75% (základna obrubníku má šířku 260 mm) a zaoblením horních rohů s poloměrem 10 mm podle připojeného obrázku. Povrch obrubníku je hladký, ale nekluzný, obvyklá barva je tmavošedá. Na objednávku lze dodat obrubníky i v jiných barvách, např. bílé, žluté, červené či černé a vyznačit tak přímo na vozovce trvale dopravní příkazy, zákazy či upozornění. Probarvení anorganickými pigmenty je do hmoty, takže je trvalé a odpadá po celou dobu životnosti opakované natírání či jiná údržba.

Obrubníky COMCON SO1 i SO1RX váží něco přes 60 kg, takže je lze lehko osazovat na místo ručně, bez mechanizace. Obrubníky COMCON SO1 i SO1RX se osazují plně do betonu min B20 tak, aby byla plně zaplněna jeho dutá část. Tím se zcela zabrání vyvrácení obrubníku při nájezdu těžkého vozidla na jeho okraj, jak je to časté u obrubníků obdélníkového nebo čtvercového příčného průřezu ze žuly nebo betonu. V některých případech lze také v dutině obrubníku vést různá silno- i slaboproudá vedení.

Obrubníky COMCON SO1 i SO1RX lze v obrácené poloze využít i jako odvodňovací nebo sběrné kanály a to nejen pro vody dešťové, ale i pro vody silně agresivní. Zde zaslouží připomenout, že prvky pro kanály v oblouku lze jen těžko na trhu nalézt.

Technický list ke stažení:

COMCON SO.pdf (Technická dokumentace)