COMFLOOR PM AK

Charakteristika:

Epoxidová antistatická stěrková podlahovina se provádí s použitím systému vodivých vrstev a svodných pásků napojených na uzemnění objektu. Finální stěrková vrstva vytváří jemně strukturní, vysoce mechanicky odolný povrch (vč. obrusu, vrypu). Vhodná i pro pojezd vysokozdvižných vozíků. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • nalepení rastru svodných Cu pásků
  • nátěrová vrstva antistatického vodivého laku
  • stěrková antistatická epoxidová pigmentovaná vrstva s křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) a speciálním vodivým antistatickým plnivem
  • zametení a vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • zatažení povrchu litou speciální epoxidovou pigmentovanou vrstvou
  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131/000

 Vlastnosti:

 

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM AK

Konstrukční tloušťka (mm)

3

Realizační tloušťka (mm)

2,5 - 3,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

30

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Tvrdost (ShoreD)

> 75

Chemická odolnost

viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

Svodný el. odpor (Ohm)

< 106

COMFLOOR PM AK.pdf (Technická dokumentace)