COMCON CM

COMCON CM jsou mozaikové kostky půdorysných rozměrů 60 x 60 mm, volitelné tloušťky a barvy pro estetické a trvanlivé zadláždění chodníků. Souborem svých vlastností překonává vlastnosti chodníkových kostek z krystalického vápence, nejčastěji k těmto účelům v minulosti používaného.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • trvalá odolnost zmrazování a tání
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž (stejná jako u tradiční dlažby)
 • vysoká životnost, srovnatelná s nejkvalitnějšími vyvřelinami
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření
 • ojedinělá schopnost likvidovat kysličníky dusíku z ovzduší

Použití:

 • trvalé zadláždění chodníků mozaikovými kostkami 6 x 6 cm ve městech a to i v částech historicky cenných a v historických rezervacích
 • trvalé vyznačení erbů, symbolů, log atd. v jakékoli barvě do chodníkové zádlažby
 • zádlažba pro plochy s občasným pojezdem nebo stáním lehkých vozidel
 • zádlažba průjezdů, dvorů, přístupových cest k objektům apod.
 • trvalé barevné architektonické ztvárnění chodníkových prostranství, náměstí atd.
 • výrazné snížení koncentrace tzv. noxů (kysličníku dusíku) nad zadlážděnými plochami zejména v oblastech s vysokou frekvencí automobilového provozu a tvorby "kyselých dešťů"

Mozaikové kostky COMCON CM mají základní půdorysný rozměr 60 x 60 mm s tolerancí ± 0,1 mm v délkách a ±1º v úhlech. Kostky jsou štípané z hranolů 60 x 60 x 980 mm, přičemž lom prochází díky vysoké pevnosti pojiva a jeho přilnavosti k plnivu vždy přes zrna plniva. Tím je zajištěno, že vzhled lomové plochy je nerozeznatelný od štípaného mramoru, příp. jiného přírodního kamene. To je důvodem, proč všechny odpovědné instituce, které kameny COMCON CM posuzovaly, doporučily použití tohoto kamene bez omezení i do historických částí měst a památkových rezervací. Přesnost půdorysného tvaru kostek umožňuje zadláždění dosud nevídaným způsobem, s omezením spár na minimum (méně než 0,3 mm), ale stejně tak i zadláždění běžného charakteru (tj. se spárami kolem 1,1 mm).

Proti mozaikovým kostkám z krystalického vápence (mramoru) vedle přesnosti tvaru vynikají chodníkové kostky COMCON CM výrazně lepšími technickými a fyzikálními vlastnostmi, nesrovnatelně vyšší chemickou odolností a odolností veškerým atmosférickým vlivům, což umožňuje společnosti COMING Plus a.s. poskytovat na tyto výrobky záruku 20 let při předpokládané životnosti nejméně 80 až 100 let. Kromě toho lze dosáhnout, díky široké a prakticky neomezené barevné škále,stálosti barev a malé náchylnosti ke znečištění vynikajících estetických a architektonických účinků.

Při dlažbě s minimálními spárami je zapotřebí na jeden čtvereční metr 278 kostek, při dlažbě s běžnými spárami 268 kostek. Kostky se dláždí normálním způsobem do suché nastavované malty (směsi jemnozrnného písku a vápenného hydrátu), případně do suché nastavované nebo cementové malty (směsi jemnozrnného písku, vápna a cementu, nebo písku a cementu) pro zatížení pojezdem vozidel.

Chodníková mozaika COMCON CM nabízí však ještě další ekologickou výhodu: likviduje značné množství kysličníků dusíku, přítomných nad chodníky těmito kostkami vydlážděnými (podle japonských pokusů v Osace až 80%) a tím výrazně ulehčuje zamořenému prostředí zejména v oblastech se silným automobilovým a průmyslovým provozem od těchto plynů.

Technický list ke stažení:

COMCON CM.pdf (Technická dokumentace)