COMFLOOR PM SG

Charakteristika:

Litá stěrková epoxidová podlahovina s litou vrstvou vytvářející rovný, hladký, uzavřený povrch. Podlahovina vykazuje odolnost vůči opotřebení běžným provozem s omezenou odolností proti poškození vrypem, hygienickou nezávadnost a dobrou chemickou odolnost. Je vhodná i do provozů s nejvyššími nároky na čistotu prostředí. Barevnost podlahoviny lze přizpůsobit požadavkům odběratele, provádí se v lesklém nebo matném provedení.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)
  • základní litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF I.
  • pouze pro provedení MAT: finální matný transparentní nátěr

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM SG

Konstrukční tloušťka (mm)

2

Realizační tloušťka (mm)

1,5 – 2,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Tvrdost (ShoreD)

> 75

Chemická odolnost

viz. atest

COMFLOOR PM SG.pdf (Technická dokumentace)