COMFLOOR PM K (PM Kh)

Charakteristika:

Epoxidová zesílená stěrková podlahovina je prováděna s jemně strukturním povrchem (pro typ COMFLOOR PM Kh: s hrubším protiskluzným povrchem). Díky zesílené konstrukční tloušťce umožňuje větší vyrovnání podkladu a vysokou mechanickou odolnost vč. konstrukčního zpevnění povrchu podkladu. Podlahovina je chemicky odolná, dobře čistitelná, hygienicky nezávadná, je vhodná pro dlouhodobé a větší provozní zatížení. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • stěrková vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM Kh: frakce 0,6 – 1,2 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • zatažení povrchu litou epoxidovou pigmentovanou vrstvou COMF II.
  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM K

Konstrukní tloušťka (mm)

3

Realizační tloušťka (mm)

3 - 4

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Index šíření plamene (mm/min.)

0

Tvrdost (ShoreD) 

> 70

Chemická odolnost

viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

COMFLOOR PM K.pdf (Technická dokumentace)