COMCON CD60

200 x 200, tl. 60 mm

Charakteristika a použití:

COMCON® CD jsou dlaždice se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) pro zrakově postižené určené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru. Nesmí se použít na veřejně přístupných plochách a komunikacích k jinému účelu.

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • trvalá odolnost zmrazování a tání       
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž
 • vysoká životnost
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření
 • nekluznost i v nepříznivých povětrnostních podmínkách    

Popis:

Povrch dlaždic COMCON® CD je tvořen rastrem 100 x 100 mm a povrchem nepravidelných výstupků tvaru hřebenů s roztečí 30 až 60 mm s maximálními výškovými rozdíly 8 mm a tím zajišťuje jejich jednoznačnou zjistitelnost nevidomým chodcem při použití techniky chůze s dlouhou bílou holí. Vystupující povrchové prvky odpovídají požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.04. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. 

Profilované dlaždice zajišťují neobyčejnou protiskluznost i na mokrém, dokonce i na zasněženém povrchu. Barva všech dlaždic tohoto typu může být jakákoli, běžně se vyrábí v barvách bílé, černé, tmavošedé a hnědé. Probarvení je docíleno barevností kameniva a plniva nebo/a použitím zejména anorganických stálobarevných pigmentů. Standardní pigmentace zajišťuje trvalou barevnou stálost i při použití v exteriéru, nevyžaduje speciální údržbu.

Dlaždice COMCON® CD se kladou do suché vápenné nebo nastavované malty o tloušťce 3 až 5 cm, rozprostřené na dobře zhutněném podkladu.

Vzhledem k tloušťce mohou být použity na plochy pojížděné vozidly. Pro jiná zatížení a aplikace posoudí vhodnost uložení projektant.

Technické vlastnosti:

         Pevnost  v  tlaku                                  >80,0 MPa

         Pevnost v tahu za ohybu                        > 18,0 MPa

         Pevnost v tahu                                     > 12,0 MPa

         Modul pružnosti                                   15 000 MPa

         Spec. hmotnost                                    2 200 – 2 240 kg/m3

         Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2  pod 0,15

         Součinitel mrazuvzdornosti T150            0,99 – 1,00

         Odolnost posypovým solím                     neomezená

         Odolnost atmosférickým vlivům              neomezená

         Součinitel teplotní roztažnosti                6,16 . 10-5 /°C

         Nasákavost                                         pod 0,05 %

         Protiskluznost R11

Skladování:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

Certifikace, jakost:

Výroba probíhá za podmínek daných normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka a životnost:

Na dlaždice COMCON® CD je poskytována za předpokladu správného uložení, záruka 5 let.

Technický list ke stažení:

COMCON CD60.pdf (Technická dokumentace)