COMCON VPK

COMCON® vyrovnávací prstence kanalizačních vpustí určené pro trvalé osazení a vyrovnání silničních i chodníkových vpustí do nivelety.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • trvalá odolnost zmrazování a tání       
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž
 • vysoká životnost
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření  

Popis:

COMCON® vyrovnávací prstence kanalizačních vpustí jsou určeny k vyrovnání kanalizačních a jiných uzávěrů do nivelety vozovek, chodníků apod. COMCON® vyrovnávací prstence  mají tvar mezikruží, soustředných čtverců, elips a pod. dle typu a velikostí daného uzávěru. COMCON® vyrovnávací prstence se vyrábí běžně v tloušťce od 20 – 100 mm. Proti nahodilému zlomení se prstence vyztužují sklolaminátovými armaturami. Barva všech může být jakákoli, běžně se vyrábí v barvách bílé, černé, tmavošedé a hnědé. Probarvení je docíleno barevností kameniva a plniva. COMCON® vyrovnávací prstence se kladou do polyesterových rychle tuhnoucích malt, betonů.

 Pro jiná zatížení a aplikace posoudí vhodnost uložení projektant.

Technické vlastnosti:

         Pevnost  v  tlaku                                  > 80,0 MPa

         Pevnost v tahu za ohybu                        > 18,0 MPa

         Pevnost v tahu                                     > 12,0 MPa

         Modul pružnosti                                   15 000 MPa

         Spec. hmotnost                                    2 200 – 2 240 kg/m3

         Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2  pod 0,15

         Součinitel mrazuvzdornosti T150            0,99 – 1,00

         Odolnost posypovým solím                     neomezená

         Odolnost atmosférickým vlivům              neomezená

         Součinitel teplotní roztažnosti                6,16 . 10-5 /°C

         Nasákavost                                         pod 0,05 %

         Součinitel tření > 0,6

Skladování:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

Certifikace, jakost:

Výroba probíhá za podmínek daných normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka a životnost:

Na prstence COMCON® VPK je poskytována za předpokladu správného uložení, záruka 5 let.

Technický list ke stažení:

COMCON VPK.pdf (Technická dokumentace)