COMFLOOR PC G

Charakteristika:

Epoxidová polymerbetonová nosná a vyrovnávací podlahovina se stěrkovou litou povrchovou úpravou. Vytváří rovný, hladký, uzavřený povrch. Podlahovina vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost, ale omezenou odolnost proti poškozenívrypem. Působí rovněž jako statické konstrukční ztužení povrchu. Podlahovina je chemicky odolná, hygienicky nezávadná a dobře čistitelná. Barevnost podlahoviny lze přizpůsobit požadavkům odběratele, provádí se v lesklém nebo matném provedení.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1
  • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm)
  • uhlazení povrchu rotační hladičkou
  • uzavírací vrstva povrchu polymerbetonovou pryskyřicí COM 1 s mikroplnivem
  • finální litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF I.
  • pouze pro provedení MAT: finální matný transparentní nátěr

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PC G

Konstrukční tloušťka (mm)

10

Realizační tloušťka (mm)

8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2,0

Pevnost v tlaku (MPa)

80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl – s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Tvrdost (Shored)

> 70

Chemická odolnost

viz atest

COMFLOOR PC G.pdf (Technická dokumentace)