COMCON VL70

95 x 200, tl. 70 mm

Charakteristika a použití:

COMCON® VL je polymerbetonová profilovaná deska se speciální hmatovou úpravou (drážky) pro zrakově postižené použitelná pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér.

Vzdálenost umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice) nesmí být menší než 2 m. Prvky se nesmí použít na veřejně přístupných plochách a komunikacích k jinému účelu.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • trvalá odolnost zmrazování a tání 
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž
 • vysoká životnost
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření

Desky COMCON® VL mají pochůzný povrch tvořen pravidelnými výstupky drážkami (ve směru vodicí linie) tvaru sinusovky o hloubce 6,5 mm,  s roztečí drážek 20 - 25 mm  a šířkou drážky v nášlapné rovině  desky 10 až 12 mm. Toto provedení zajišťuje jejich jednoznačnou zjistitelnost nevidomým chodcem při použití techniky chůze s dlouhou bílou holí. Vystupující povrchové prvky odpovídají požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.06. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm.

Povrch desky (výstupků i prohlubní) je hladký, ale nekluzný, dobře čistitelný. Barva všech dlaždic tohoto typu může být jakákoli, běžně se vyrábí v barvě bílé, černé, tmavošedé a hnědé. Probarvení je docíleno barevností kameniva a plniva nebo/a použitím zejména anorganických stálobarevných pigmentů. Standardní pigmentace zajišťuje trvalou barevnou stálost i při použití v exteriéru, nevyžaduje speciální údržbu.

Desky COMCON® VL se osazují celoplošně do cementové malty bez spár, uložené na dobře zhutněný podklad. Vzhledem k tloušťce mohou být použity na plochy pojížděné vozidly. Pro jiná zatížení a aplikace posoudí vhodnost uložení projektant.

Technické vlastnosti:

Pevnost  tlaku  > 80,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu >18,0 MPa
Pevnost v tahu >12,0 MPa
Modul pružnosti 15 000 MPa
Spec. hmotnost 2 200 – 2 240 kg/m3
Odolnost obrusu podle Böhma cm2/ cm2 pod 0,15
Součinitel mrazuvzdornosti T150 0,99 – 1,00
Odolnost posypovým solím neomezená
Odolnost atmosférickým vlivům neomezená
Součinitel teplotní roztažnosti 6,16 . 10-5/°C
Nasákavost pod 0,05 %
Protiskluznost R11

Skladování:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

Certifikace, jakost:

Výroba probíhá za podmínek daných normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka a životnost:

Na vodící desky COMCON® VL je poskytována za předpokladu správného uložení, záruka 5 let.

Technický list ke stažení:

COMCON VL70.pdf (Technická dokumentace)