COMFLOOR N 131

Charakteristika:

Tenkovrstvá epoxidová nátěrová penetrační a konzervační podlahovina s lesklým povrchem je formulována na bázi houževnaté středně molekulární epoxidové pryskyřice. Slouží k povrchovému zpevnění, uzavření a zakonzervování podkladu. Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná, hygienicky nezávadná, bezprašná a velmi dobře čistitelná. Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele. (Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu.)

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • základní epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131
  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

Vlastnosti:

Typ podlahoviny

N 131

Konstrukční tloušťka (mm)

0,3

Realizační tloušťka (mm)

do 0,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,2

Pevnost v tlaku (MPa)

jako zpevněný podklad

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Chemická odolnost

viz. atest

COMFLOOR N 131.pdf (Technická dokumentace)