COMFLOOR N W

Charakteristika:

Tenkovrstvá nátěrová paropropustná penetrační a konzervační podlahovina s polomatným povrchem na bázi speciálních emulgovaných epoxidových pojiv. Slouží k zakonzervování podkladu. Podlahovina je pro mírně namáhané provozy dostatečně mechanicky a chemicky odolná (< než u typu COMFLOOR N131), bezprašná, hygienicky nezávadná, standardně čistitelná a umožňuje difuzi vodních par. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové emulgované pryskyřice
  • (základní epoxidový emulgovaný pigmentovaný nátěr COMF N W)
  • finální uzavírací epoxidový emulgovaný pigmentovaný nátěr COMF N W

Vlastnosti:

Typ podlahoviny

N W

Konstrukční tloušťka (mm)

0,3

Realizační tloušťka (mm)

do 0,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,2

Pevnost v tlaku

jako zpevněný podklad

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Chemická odolnost

viz. atest 

COMFLOOR N W.pdf (Technická dokumentace)