COMFLOOR PC Q0

Charakteristika:

Epoxidová podlahovina z pohledového polymerbetonu s hlazeným dekorativním polomatným povrchem s vícenásobnými uzavíracími transparentními vrstvami s docílením "hloubkově strukturního" efektu. Podlahovina Vykazuje vysokou mechanickou a chemickou odolnost, dobrou čistitelnost a hygienickou nezávadnost. Různých estetických možností vzhledu podlahoviny lze docílit částečnou pigmentací pojiva polymerbetonové vrstvy, příp. použitím barevných křemenných plniv.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1
  • nosná vrstva epoxidového pohledového polymerbetonu (epoxidová částečně probarvená, příp. transparentní pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm přírodní, příp. barvené)
  • uhlazení povrchu rotační hladičkou
  • zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3
  • dvojnásobný uzavírací epoxidový transparentní nátěr COMF N131/000
  • finální udržovací polymerová vrstva

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PC Q0

Konstrukční tloušťka (mm)

10

Realizační tloušťka (mm)

8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2,0

Pevnost v tlaku (MPa)

80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl – s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Chemická odolnost

viz atest

COMFLOOR PC Q0.pdf (Technická dokumentace)