COMCON VL50

250 x 400, tl. 50 mm šedá 

150 x 400, tl. 50 mm žlutá

Charakteristika a použití:

COMCON® VL 250x400/50 a 150x400/50 jsou polymerbetonové profilované desky s hmatovou úpravou (drážky) pro osoby se zrakovým postižením určené pro umělé vodicí linie s funkcí varovného pásu na železničním nástupišti.

Desky se nesmí použít na veřejně přístupných plochách a komunikacích k jinému účelu.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • trvalá odolnost zmrazování a tání 
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž
 • vysoká životnost
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření

Popis:

Desky COMCON® VL mají pochůzný povrch tvořen pravidelnými výstupky drážkami (ve směru vodicí linie) tvaru sinusovky o hloubce 6,5 mm, s roztečí drážek 20 - 25 mm a šířkou drážky v nášlapné rovině desky 10 až 12 mm. Toto provedení zajišťuje jejich jednoznačnou zjistitelnost nevidomým chodcem při použití techniky chůze s dlouhou bílou holí. Vystupující povrchové prvky odpovídají požadavkům technického návodu TN TZÚS 12.03.06. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm.

Povrch desky (výstupků i prohlubní) je hladký, ale nekluzný, dobře čistitelný.

Probarvení je docíleno barevností kameniva a plniva nebo/a použitím zejména anorganických stálobarevných pigmentů. Standardní pigmentace zajišťuje trvalou barevnou stálost i při použití v exteriéru, nevyžaduje speciální údržbu.

Desky COMCON® VL se osazují celoplošně do cementové malty bez spár, uložené na dobře zhutněný podklad. Vzhledem k tloušťce mohou být použity na plochy pojížděné vozidly. Pro jiná zatížení a aplikace posoudí vhodnost uložení projektant.

 

Technické vlastnosti:

         Pevnost  tlaku                                               > 80,0 MPa

         Pevnost v tahu za ohybu                                           > 18,0 MPa

         Pevnost v tahu                                              > 12,0 MPa

         Modul pružnosti                                             15 000 MPa

         Spec. hmotnost                                             2 200 – 2 240 kg/m3

         Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2           pod 0,15

         Součinitel mrazuvzdornosti T150                      0,99 – 1,00

         Odolnost posypovým solím                               neomezená

         Odolnost atmosférickým vlivům                       neomezená

         Součinitel teplotní roztažnosti                         6,16 . 10-5 /°C

         Nasákavost                                                   pod 0,05 %

         Protiskluznost R11

Skladování:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

Certifikace, jakost:

Výroba probíhá za podmínek daných normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka a životnost:

Na vodící desky COMCON® VL je poskytována za předpokladu správného uložení, záruka 5 let.

Technický list ke stažení:

COMCON VL50.pdf (Technická dokumentace)