COMCON MO1

COMCON MO1 je polymerbetonový mostový obrubník tvaru L k trvanlivému podélnému ohraničení zvýšené nebo okrajové části mostu.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • trvalá odolnost zmrazování a tání
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž
 • vysoká životnost, srovnatelná s životností mostu
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření

Použití:

 • trvalé ohraničení vozovky mostu od krajnice nebo středního pásu, použitelné v některých speciálních případech úpravy příčného profilu mostovky
 • trvalé ohraničení vnější podélné hrany mostu

Mostový obrubník COMCON MO1 má základní rozměry 200 x 120 x 1000 mm podle obr. 1 a je vlastně polovinou podélně rozříznutého silničního obrubníku COMCON SO1 (obr.2). V důsledku toho, při postavení na kratší základnu 120 mm, má negativně odkloněnou svislou stěnu o 3,75%. Ve své době (již více než před 15 lety) sehrály tyto obrubníky důležitou úlohu, dnes se však používají jen zřídka, zejména pro mosty pro pěší provoz (kde negativní sklon svislé plochy není na závadu) příp. pro mosty s výjimečným přejezdem lehkých vozidel, nebo pro ohraničení vnější podélné hrany mostu, kde dokonce negativní sklon svislice je výhodou. Povrch obrubníku je hladký, ale nekluzný, obvyklá barva je tmavošedá. Na objednávku lze dodat obrubníky i v jiných barvách, např. v barvě bílé, žluté, černé. Probarvení anorganickými pigmenty je do hmoty, takže je trvalé, a odpadá po celou dobu životnosti opakované natírání či jiná údržba.

Mostový obrubník COMCON MO1 váží 33 kg a lze jej tedy lehce osazovat na místo ručně, bez mechanizace. Osazuje se na nosnou konstrukci před ukládáním armatury a betonáží zvýšené časti tak, že vodorovná část obrubníku je zakotvena pod ukládaným betonem. Horní plocha svislé části obrubníku lícuje s povrchem vyvýšené části mostu. Tvoří-li obrubník okraj mostu, lze přilepit k jeho rubu ocelové kotvy opatřené antikorozní ochranou z práškově nanášené epoxidové pryskyřice k zajištění trvalého dokonalého připojení.

Technický list ke stažení:

COMCON MO1.pdf (Technická dokumentace)