Panely pro ustájení dobytka

COMCON VP

COMCON VP je polymerbetonový vyhřívaný panel pro ustájení mladého dobytka.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • extrémní odolnost chemickému namáhání
 • úplná nepropustnost
 • celoplošný ohřev elektrickým topným kabelem 295 W, 230 V
 • malá tloušťka, proměnná po délce k  zajištění spádu
 • malá hmotnost, velké plošné rozměry
 • jednoduchá montáž
 • vysoká životnost

Použití:

 • chemicky odolná, oděruvzdorná a pevná temperovaná podlaha pro
 • ustájení zejména mladého dobytka

Vyhřívaný panel podle obr. má základní půdorysné rozměry 1218 (+2) x 2080 (+2) mm, tloušťku proměnnou po délce od 30 mm do 20 mm. Na tenčím konci je panel na spodním povrchu opatřen výstupkem vysokým 40 mm a širokým 20 mm, takže celkový výškový rozměr je zde 60 mm.

Do střední roviny panelu jsou vloženy vyhřívací kabely 295 W, 230 V tak, aby přímo vyhřívaná plocha činila min. 1100 x 1700 mm, max. 1120 x 1850 mm, přičemž kabely by měly být od silnějšího čela panelu vzdáleny 300 mm. Z panelu jsou vyvedeny připojovací (tzv. studené) kabely, buď z levé nebo pravé strany předního (silnějšího) čela v délce podle požadavku, obvykle 2 – 3 m Podle umístění vývodu kabelu při pohledu shora jsou panely označovány jako "levé" nebo "pravé".

Panely se osazují na vyrovnaný obvykle betonový podklad do vhodné spojovací malty celoplošně. Pečlivé celoplošné uložení je pro životnost panelů nanejvýš důležité. Panely se transportují ve svislé poloze po 14 ks na speciálních paletách s celkovou hmotností cca 2000 kg. Na místě je mohou snadno ukládat čtyři osoby (hmotnost panelu 138 kg)