COMFLOOR PM N131

Charakteristika:

Tenkovrstvá epoxidová podlahovina obsahuje penetrační stěrkovou vrstvu s jemnou frakcí křemenného plniva, umožňující částečné vyrovnání menších nerovností podkladu, zvýšení mechanické odolnosti (obrus, vryp) a vytvoření jemně strukturního protikluzného, dobře čistitelného povrchu. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele. (Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu.)

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační částečně pigmentovaná vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)
  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

Vlastnosti:

Typ podlahoviny

PM N 131

Konstrukční tloušťka (mm)

0,7

Realizační tloušťka (mm)

0,5 – 1,2

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku

jako zpevněný podklad

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25 MPa

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Index šíření plamene (mm/min)

0

Tvrdost (Shored)

> 70

Chemická odolnost

viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za vlhka

 

1,04

0,84

COMFLOOR PM N131.pdf (Technická dokumentace)