COMFLOOR PM E SK (PM E SKh)

COMFLOOR PM E SKCharakteristika:

Epoxidová elastifikovaná stěrková podlahovina s křemenným plnivem s jemně strukturním nekluzným povrchem (pro typ COMFLOOR PM E SKh: s hrubším protiskluzným povrchem) se schopností překlenutí statických trhlin podkladu dle ČSN EN 1062-7). Umožňuje sjednocení struktury a vyrovnání menších nerovností podkladu. Podlahovina vykazuje velmi dobrou odolnost vůči dlouhodobému opotřebení provozem. Odolnost je, v důsledku obsahu křemenných zrn v podlahové vrstvě, vyšší i proti poškození vrypem. Podlahovina je chemicky odolná, hygienicky nezávadná a dobře čistitelná. Barevnost podlahoviny lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové elastifikované bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 E s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM SKh: frakce 0,6 – 1,2 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • zatažení povrchu litou epoxidovou elastifikovanou pigmentovanou vrstvou COMF II E

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM E SK/PM SKh

Konstrukční tloušťka (mm)

1,5

Realizační tloušťka (mm)

1 – 2

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Index šíření plamene (mm/min)

0

Chemická odolnost

viz. atest

Schopnost překlenutí trhlin (ČSN EN 1062-7)

statické, třída A1 (do 0,25 mm)

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

COMFLOOR PM E SK.pdf (Technická dokumentace)