COMFLOOR N 0

Charakteristika

Tenkovrstvá epoxidová nátěrová transparentní penetrační a konzervační podlahovina s lesklým povrchem je formulována na bázi houževnaté středně molekulární epoxidové pryskyřice. Slouží k povrchovému zpevnění, uzavření a zakonzervování podkladu. Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná, hygienicky nezávadná, bezprašná a velmi dobře čistitelná. Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu.

Skladba

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • finální uzavírací epoxidový transparentni nátěr COMF N131/000

Vlastnosti

Typ podlahoviny

N 0

Konstrukční tloušťka (mm)

0,3

Realizační tloušťka (mm)

0,2 - 0,4

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,2

Pevnost v tlaku (MPa)

jako zpevněný podklad

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Chemická odolnost

viz. atest

COMFLOOR N0.pdf (Technická dokumentace)