Vyrovnávací kanálové prstence

Silniční kanálové vpustě jsou vystaveny extrémnímu namáhání, zejména v oblasti uložení litinových nebo ocelových poklopů. V důsledku malé vzdálenosti od povrchu a trvale vysoké vlhkosti trpí podklad, obvykle cihelný nebo betonový, opakovaným působením mrazu a tání. Chemicky je vystaven působení účinků posypových solí a kyselých dešťů. Přitom na podklad působí extremní mechanické namáhání převážně dynamického charakteru. Výsledkem je porušování podkladu a s tím spojené známé a automobilisty proklínané tzv. propadávání kanálů. Fyzikální i chemické příčiny porušování u spojitě pórezních materiálů typu neglazované keramiky nebo betonu jsou jasné a neodstranitelné. Dřevěné klíny, kterými jsou často poklopy k jejich vyrovnání s úrovní vozovky podkládány, přirozeně mají životnost ještě nižší. Jediné řešení problému je uložit poklopy na nenasákavý, vysoce pevný materiál, který musí ale splňovat řadu dalších kriterií: být lehce zpracovatelný v jakýchkoli atmosférických podmínkách, být provozu schopný v krátké době po zhotovení a umožňovat výškovou fixaci v širokém rozmezí, např. od řádu 10 mm do řádu 100 mm.

Vyrovnávací prstence z polymerbetonu, ukládané do polymermalty jsou hledaným řešením. Umožňují díky rozdílným tloušťkám v rozmezí od 20 mm do 100 mm po 5 mm dosáhnout jakéhokoli výškového vyrovnání buď volbou vhodného prstence nebo kombinací několika. Spojení polymermaltou s vysokou tahovou pevností a vysokou soudržností k betonovému, polymerbetonovému i kovovému povrchu zajistí bezpečný přenos brzdných sil bez komplikujících polodrážek, obvykle užívaných u betonových prstenců. Polymerbeton použitý pro výrobu prstenců je nespojitě pórezní, tedy nenasákavý a tím netečný k působení mrazu a tání, je chemicky odolný jak roztokům solí a kyselin, tak ropným produktům, jeho pevnost v tlaku dosahuje až 100 MPa a je tedy prakticky silničním provozem nerozbitný a konečně výztuž prstenců, významně zvyšující tahovou a ohybovou pevnost polymerbetonu, tvoří skleněné provazce, zcela netečné k působení vlhkosti či kyselých prostředí, které by k nim snad pronikly difúzním mechanizmem. Vyrovnávací prstence se hodí výborně k rekonstrukcím propadlých kanálů, přičemž umožňují obnovení plného provozu již po několika hodinách od dokončení opravy. Stejně dobře se polymerbetonové prstence osvědčují i při stavbě nových kanálů. V obou případech zabezpečí, že k jednou provedeným vpustím se není třeba brzo znovu vracet a rekonstrukce či nákladná údržba zcela odpadá. Aplikace polymerbetonových prstenců jako zcela nového stavebního prvku silničního stavitelství se stále rozšiřuje díky vynikajícím zkušenostem v řadě českých měst. Rovněž některé německé firmy již projevily zájem o import těchto výrobků a této technologie náhradou za systémy v současnosti v NSR používané.

Pro výrobu vyrovnávacích prstenců byla navržena a zkonstruována výrobní linka s kapacitou cca 30 ks typizovaných prstenců průměrné tloušťky 50 mm/den. Kromě toho na této lince je možno jednoduchou záměnou bočních forem vyrábět jakékoli jiné profily podle přání zákazníka, stejně jako i profily jiných tvarů. V současné době se vyrábí prstence pro různé typizované kanálové i vodovodní kruhové i čtvercové šachtové vstupy; např. kruhové - ø 610 / 790 mm, kruhové - redukční - ø 470 / 790 mm, kruhové - těsnící - ø 650 / 790 mm, kruhové - pro hl. uzávěr vody - ø 125 / 235 mm, kruhové - pro uzávěr hydrantu ø 165 / 290 mm, eliptické - pro hydrant, kruhové prstence - pro chodníkovou kanalizační vpusť - ø 390 / 650 mm, čtvercové - 560 / 760 mm, čtvercové - 400 / 550 mm.