COMFLOOR PC K (PC Kh)

Charakteristika:

Epoxidová polymerbetonová nosná a vyrovnávací podlahovina vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost a je vhodná pro extrémní mechanické zatížení. Působí rovněž jako statické konstrukční ztužení povrchu. Nosná polymerbetonová vrstva s křemenným plnivem je opatřena povrchovou stěrkovou vrstvou s jemně strukturní dobře čistitelným povrchem (pro typ COMFLOOR PC Kh: s hrubším nekluzným povrchem). Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1
  • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm)
  • uhlazení povrchu rotační hladičkou
  • uzavírací vrstva povrchu polymerbetonovou pryskyřicí COM 1 s mikroplnivem
  • stěrková vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PC Kh: frakce 0,6 – 1,2 mm)
  • zatažení povrchu litou epoxidovou pigmentovanou vrstvou COMF II.
  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PC K

Konstrukční tloušťka (mm)

10

Realizační tloušťka (mm)

8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2,0

Pevnost v tlaku (MPa)

80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl – s1

Tvrdost (ShoreD)

> 70

Chemická odolnost

viz atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

COMFLOOR PC K.pdf (Technická dokumentace)