COMFLOOR PC N W

Charakteristika:

Epoxidová polymerbetonová paropropustná nosná a vyrovnávací podlahovina s difúzní nátěrovou povrchovou úpravou s jemně strukturním povrchem, zajišťuje eliminaci osmotických tlaků zejména v rámci speciální formulace porézní struktury nosné polymerbetonové vrstvy a tím odstraňuje riziko poruch adheze vlivem působení spodní vlhkosti. Použitím speciální epoxidové nízkoviskozní bezrozpouštědlové penetrační vrstvy je rovněž zajištěna odolnost podlahoviny vůči alkalické hydrolýze od působení zpětné vlhkosti podkladu. Podlahovina vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost, působí rovněž jako konstrukční ztužení povrchu. Nosná porézní polymerbetonová vrstva se speciální frakcí křemenného plniva je opatřena povrchovou stěrkovou – nátěrovou úpravou s difúzní schopností a vytváří jemně strukturní dobře čistitelný povrch. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
  • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 3
  • nosná a vyrovnávací porézní vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 3 + křemenné plnivo speciální frakce)
  • uhlazení povrchu rotační hladičkou
  • základní epoxidový pigmentovaný nátěr COMF NW
  • finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF NW
  • prořezání rastru "odvětrávacích" spár

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PC N W

Konstrukční tloušťka (mm)

10

Realizační tloušťka (mm)

8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2,0

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

20

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl – s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Tvrdost (ShoreD)

> 70

Chemická odolnost

viz atest

COMFLOOR PC N W.pdf (Technická dokumentace)