COMCON SK

COMCON SK,SKP a SKT jsou silniční kameny pro zádlažbu dopravních cest, parkovišť, odstavných ploch, silničních přechodů pro chodce atd., ve dvou základních půdorysných rozměrech 100 x 100 nebo 150 x 200, s různými tloušťkami, s různou úpravou povrchu a v různých barvách. Souborem svých vlastností překonává vlastnosti přírodních kamenů, jako např. žuly, dioritu, čediče, v minulosti k těmto účelům používaných.

Přednosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
 • vysoká rázová pevnost
 • vysoká odolnost obrusu
 • trvalá odolnost zmrazování a tání
 • trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
 • trvalá odolnost kyselým dešťům
 • trvalá odolnost ropným produktům
 • libovolná a stálá barevnost
 • úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
 • jednoduchá montáž (stejná jako u tradiční dlažby)
 • vysoká životnost, srovnatelná s nejkvalitnějšími vyvřelinami
 • extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření
 • ojedinělá schopnost likvidovat kysličníky dusíku z ovzduší

Použití:

 • zádlažba dopravních komunikací pro těžký provoz
 • zádlažba exterierových parkovišť a odstavných ploch
 • trvalé vyznačení přechodů pro chodce přes dopravní komunikaci
 • trvalé vyznačení parkovacích oddílů, horizontálních značek, upozornění a příkazů
 • zádlažba vjezdů do budov, garáží, dvorů

Silniční kameny COMCON SK poskytují nenahraditelné možnosti při všech druzích silniční zádlažby a zádlažby prostor s těžkým automobilovým provozem. Základní rozměry kamenů jsou 100 x 100 x 100 mm nebo150 x 200 x 100 mm, přičemž tloušťku kamenů v závislosti na velikosti zatížení lze snížit (zejména k úspoře ceny) na 80,70 nebo 60 mm u kostek 100 x 100 mm a na 80 nebo 70 mm u kostek 150 x 200 mm.

Kameny COMCON SK odolávají všem prostředím, se kterými se v praxi mohou setkat a jejich vysoká pevnost a odolnost obrusu, stejně jako trvanlivost barev, ve kterých se dodávají zabezpečuje neobyčejně vysokou životnost, srovnatelnou pouze s nejkvalitnějšími vyvřelými horninami. Tak jako u všech dlažeb tohoto typu záleží do značné míry úspěšnost aplikace na přípravě a kvalitě pokladu, který může být připraven z dobře zhutněného kameniva, či betonovou nebo živičnou podkladní vrstvou. Zadláždění samo se provádí běžným způsobem do vhodného písku nebo jemné drtě, s příměsí malého množství vápna nebo cementu. Vzhledem k vysoké půdorysné přesnosti kostek lze spáry mezi kameny minimalizovat a tím významně přispět k trvalé stabilitě vozovky.

Volitelná barevnost kamenů COMCON SK poskytuje možnost kromě sladění barvy vozovky s okolím podle záměru architekta i vytvoření trvalých (a nikdy více neobnovovaných) linií, pásů či dopravních značek na vozovce, nebo označení jednotlivých stání např. na parkovištích apod. Z kamenů COMCON SK lze samozřejmě vytvořit ve vozovce dlážděné z jiných, např. žulových kostek, trvalé označení, nanášené obvykle opakovaně stříkáním, jako jsou dělící pásy, přechody pro chodce, zpomalovací pruhy apod. Obdobně lze samozřejmě použít kameny COMCON SK i pro jiné typy vozovek.

 

Technický list ke stažení:

COMCON SK.pdf (Technická dokumentace)