COMFLOOR PM A

Charakteristika:

Epoxidová antistatická litá stěrková podlahovina se provádí s použitím systému vrchní lité vodivé vrstvy, podkladního vodivého laku a systému svodných Cu pásků napojených na uzemnění objektu. Vytváří litý hladký lesklý povrch s velmi dobrou čistitelností. Podlahovina vykazuje odolnost vůči opotřebení běžným provozem, hygienickou nezávadnost a dobrou chemickou odolnost. Barevnost je omezena odstíny vrchní lité vrstvy.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • nalepení rastru svodných Cu pásků
  • nátěrová vrstva antistatického vodivého laku
  • finální litá antistatická epoxidová pigmentovaná vrstva  

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM A

Konstrukční tloušťka (mm)

2 - 3

Realizační tloušťka (mm)

2,5

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2

Pevnost v tlaku (MPa)

50

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

12

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Nasákavost (%)

< 0,5

Kluznost (μ)

> 0,3

Svodný el. odpor (Ohm)

< 106

COMFLOOR PM A.pdf (Technická dokumentace)