COMFLOOR PM Q

Charakteristika:

Epoxidová stěrková podlahovina s dekorativním, jemně strukturním nekluzným povrchem tl. 2,5 – 4 mm. Povrchová úprava je tvořena stěrkou s obsahem barevného křemenného plniva s transparentními uzavíracími vrstvami (jemný teracový efekt). Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná, hygienicky nezávadná, dobře čistitelná. Barevnost lze volit výběrem barevných písků.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s pohozem křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • stěrková litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF II. s pohozem barevným křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)
  • zametení a vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3
  • finální uzavírací epoxidový transparentní nátěr COMF N131/000

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM Q

Konstrukční tloušťka (mm)

3

Realizační tloušťka (mm)

3 - 4

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Index šíření plamene (mm/min)

0

Tvrdost (ShoreD)

> 70

Chemická odolnost

viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

COMFLOOR PM Q.pdf (Technická dokumentace)