COMFLOOR PC Q

Charakteristika:

Epoxidová polymerbetonová nosná a vyrovnávací podlahovina s dekorativním povrchem vykazuje velmi vysokou mechanickou odolnost a rázovou houževnatost a je vhodná pro extrémní mechanické zatížení. Působí rovněž jako statické konstrukční ztužení povrchu. Nosná polymerbetonová vrstva s křemenným plnivem je tvořena stěrkou s obsahem barevného křemenného plniva s transparentními uzavíracími vrstvami (jemný teracový efekt) s jemně strukturním dobře čistitelným povrchem. Podlahovina je chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze volit výběrem barevných písků.

Skladba:

 • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
 • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
 • nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3
 • spojovací nátěrová vrstva epoxidové pryskyřice COM 1
 • nosná a vyrovnávací vrstva epoxidového polymerbetonu (epoxidová pryskyřice COM 1 + křemenné plnivo frakce 0 – 2 mm)
 • uhlazení povrchu rotační hladičkou
 • uzavírací vrstva povrchu polymerbetonovou pryskyřicí COM 1 s mikroplnivem
 • stěrková litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF II. s pohozem barevným křemenným plnivem (frakce 0,3 – 0,8 mm)
 • zametení a vysátí plochy průmyslovým vysavačem
 • zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou COM 3
 • finální uzavírací epoxidový transparentní nátěr COMF N131/000

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PC Q

Konstrukční tloušťka (mm)

10

Realizační tloušťka (mm)

8 - 12

Objemová hmotnost (g.cm-3)

2,0

Pevnost v tlaku (MPa)

80

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

25

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl – s1

Tvrdost (ShoreD)

> 70

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

Chemická odolnost

viz atest

COMFLOOR PC Q.pdf (Technická dokumentace)