COMFLOOR PM EP K II (PM EP K IIh)

Charakteristika:

Polyuretanová stěrková pružná izolační podlahovina je formulována k zajištění překlenutí statických a dynamických trhlin podkladu. Je tvořena epoxidovou penetrační  stěrkovou vrstvou, trvale elastickou polyuretanovou stěrkovou vrstvou s membárnovým efektem, zajišťující překlenutí trhlin a uzavírací elastickou vrstvou vytvářející jemně strukturní povrch (pro typ COMFLOOR PM EP K IIh: hrubší protiskluzný povrchem) s vysokou mechanickou odolností pro pojezd automobilů. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele. Schopnost překlenutí dynamických trhlin do 0,3 mm (statických do 0,5 mm) je deklarována atestem dle DIN EN 1062-7 (ČSN EN 1062-7).

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)
  • stěrková polyuretanová elastická vrstva s membránovým efektem s neplněnou "plovoucí" dolní částí vrstvy a s pohozem křemenného plniva pouze ve vrchní části této vrstvy (frakce 0,3 – 0,8 mm) (pro typ COMFLOOR PM EP K IIh: frakce 0,6 – 1,2 mm)
  • přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • zatažení povrchu litou epoxipolyuretanovou pružnou pigmentovanou vrstvou COMF II EP

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM EP K II

Konstrukční tloušťka (mm)

2,5

Realizační tloušťka (mm)

2,5 - 3

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

> 30

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Index šíření plamene (mm/min)

0

Tvrdost (ShoreD)

> 40

Chemická odolnost

viz. atest

Protiskluznost (statický součinitel tření)

- za sucha

- za mokra

 

1,04

0,84

Schopnost překlenutí dynamických trhlin podkladu (DIN EN 1062-7)

třída B3.1 do 0,3 mm – viz. atest

Schopnost překlenutí statických trhlin podkladu (ČSN EN 1062-7)

stupeň A3, 0,5 mm – viz. atest

COMFLOOR PM EPK II.pdf (Technická dokumentace)