Zastávky autobusů, trolejbusů, tramvají

Hmatová opatření prováděna z dlažebních desek a kostek:

Varovný pás - šířka 0,4 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Signální pás - šířka 0,8 až 1,0 m, povrch výstupky pravidelného i nepravidelného tvaru

Certifikace hmatových prvků pro varovné, signální a hmatné pásy dle TN TZÚS 12.03.04

Umělá vodicí linie - šířka 0,4 m (exteriér), povrch drážky

Certifikace hmatových prvků pro umělé vodicí linie dle TN TZÚS 12.03.06

 

Poznámka:
Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit rovinné desky v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.

 

Místa s hmatovými opatřeními (užití prvků):

Místo nástupu do vozidla (v blízkosti označníku): signální pás

Místo se zákazem vstupu (konec zastávky): varovný pás

Část zastávky bez přirozených vodicích linií: umělé vodicí linie

Přístup na zastávku na ostrůvku: varovné a signální pásy

Vyznačení chodníku na zastávkách s pojížděným mysem: varovné pásy

Vyznačení koridoru veřejné dopravy v pěší zóně: varovné pásy

Přechod na zastávkovém ostrůvku: varovný a signální pás

Detaily míst s hmatovými opatřeními jsou uvedeny v ČSN 73 6110 (včetně Z1) a v ČSN 73 6425-1.signální pás v blízkosti označníku tramvajové zastávkyvarovné pásy a pás signální na přístupu na zastávkový ostrůvekumělá vodicí linie na úzkém zastávkovém ostrůvkuvarovný a signální pás na přechodu vedeném ze zastávkového ostrůvku