Mostové obrubníky

U většiny dosavadních mostů s chodníky pro pěší je oddělena silniční část od chodníkové žulovým nebo betonovým obrubníkem. Žulový obrubník má obdélníkový průřez a je náchylný k vyvrácení při nájezdu vozidla, ačkoli jeho fyzikální a chemická odolnost a tím životnost je výborná. Betonové obrubníky lze sice vyrábět ve tvaru L, čímž se zabrání vyvracení, na druhé straně však vlastnosti, jež jsou přirozené betonu, vedou k rychlé destrukci jednak otloukáním (mechanické nárazy), jednak fyzikální (atmosférické vlivy, tání, mráz) a konečně chemické (posypové soli, kyselé deště).

Řešením, které spojuje výhody obou předchozích alternativ a současně odstraňuje všechny jejich nevýhody, je aplikace mostových obrubníků COMCON, obrubníků z polymerbetonu. Sériově jsou vyráběny ve třech variantách, lišících se jednak výškou, jednak délkou ložného ramene a dále celkovým tvarovým uspořádáním průřezu. Varianta COMCON MO 1 má hlavní průřezové rozměry (v/š) 200/125 mm, varianta MO 2 275/220 mm a varianta MO 3 200/125 mm; jiné tvary, např. spojené i s římsovým či lemujícím profilem lze vyrobit a dodat na zakázku podle požadavků investora. Polymerbetonové obruby lze např. kombinovat s kabelovými kanálky pro různá vedení, lze vyrobit specielní profily, umožňující odtok dešťových vod pod obrubníky a tím se vyhnout instalaci silničních gul atd. Obrubníky lze vyrobit též v bílé (nebo i jiné) barvě s probarvením do hmoty, příp. se světlo odrážející skleněnou balotinou, čímž se okraj za denního světla a zejména v noci významně zvýrazní, aniž by bylo zapotřebí obrubníky opakovaně opatřovat nátěry. Tím tato úprava může značně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.