COMFLOOR PM E

COMFLOOR PM ECharakteristika:

Epoxidová elastifikovaná litá stěrková podlahovina je formulována k zajištění překlenutí statických trhlin podkladu dle ČSN EN 1062-7. Je tvořena epoxidovou stěrkovou bezrozpouštědlovou penetrační vrstvou a trvale elastickou litou finální vrstvou modifikované měkčené epoxidové pryskyřice, vytvářející hladký rovný povrch. Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

Skladba:

  • úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
  • příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
  • stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 – 0,5 mm)
  • litá finální vrstva speciální epoxidové elastifikované pryskyřice COMFLOOR II E

Vlastnosti:

TYP PODLAHOVINY

COMFLOOR PM E

Konstrukční tloušťka (mm)

1,5

Realizační tloušťka (mm)

1 - 2

Objemová hmotnost (g.cm-3)

1,6

Pevnost v tlaku (MPa)

60

Pevnost v tahu za ohybu (MPa)

> 30

Přilnavost k podkladu (zlom v betonu)  (MPa)

> 1,5

Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)

Bfl s1

Kluznost (μ)

> 0,4

Chemická odolnost

viz. atest

Schopnost překlenutí statických trhlin podkladu (ČSN EN 1062-7)

stupeň A3, 0,5 mm

COMFLOOR PM E.pdf (Technická dokumentace)